Header

Judicial Council of Montenegro Montenegro

Judicial Council of Montenegro Montenegro Official site

Action Bar

Pregled Sadržaja

OPŠTI PODACI:

 

Adresa: Miljana Vukova bb

81000 Podgorica

 

Tel: +382 (0)20 231 124

Vesna Aćimić, sekretarka Sekretarijata Sudskog savjeta
vesna.acimic@sudstvo.me

tel: 020 231 126 lok.108

Radmila Đurišić, službenica za odnose sa javnošću 
mail: radmila.djurisic@sudstvo.me
tel: 020 231 148 lok.104

Odnosi sa javnošću: sudski.savjet@sudstvo.me

 

RADNO VRIJEME:

 

Ponedjeljak-petak 7-15 časova

 

 

 

Language Selector