Header

Državno tužilaštvo Crne Gore

Državno tužilaštvo Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

 

KONTAKT

Vrhovno državno tužilaštvo Crne Gore

 

Radno vrijeme: od 7 do 15 časova

 

Ulica Slobode broj 20

81000 Podgorica

 

Telefon/fax: +382 (20) 230 624

                    0382 (20) 230 375
Email: vdtcg@tuzilastvo.me

 

Sekretarka Vrhovnog državnog tužilaštva

Maja Raspopović,

email: maja.raspopovic@tuzilastvo.me

Šefica Kabineta

Tanja Božović

email: tanja.bozovic@tuzilastvo.me

Odnosi s javnošću

Dragana Maljević,  savjetnica 

Marina Rakovic, savjetnica

Email: info.tuzilastvo@tuzilastvo.me

Slobodan pristup informacijama

Sanja Rutović, savjetnica ovlašćena i odgovorna za vodjenje postupka po zahtjevu za pristup informacijama

Email: sanja.rutovic@tuzilastvo.me

Pisarnica

Jelena Popović, upraviteljka pisarnice

Email: jelena.popovic@tuzilastvo.me

Tel: +382 (20) 230 626